Gebruiksvoorwaarden

Deze website is ontwikkeld door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (hierna te noemen 'Sobi'). Sobi biedt deze website, inclusief de informatie en materialen die op deze site beschikbaar zijn, aan onderhevig aan acceptatie van de gebruiksvoorwaarden door jou, de gebruiker. Door deze website te openen, geef je aan dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Disclaimer

De informatie en materialen op deze website worden slechts voor algemene informatie verstrekt. Alle medische informatie dient alleen voor informatieve doeleinden en is geen vervanging van advies dat gegeven wordt door een arts of andere medische professionals. Hoewel Sobi redelijke pogingen doet om te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, doet Sobi geen voorstellingen of garanties (uitdrukkelijk of impliciet) over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Je accepteert en gaat akkoord met het feit dat je volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je gebruik van deze website. In de volledige mate waarin toegestaan door toepasbare wetgeving, doet Sobi uitdrukkelijk afstand van iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere speciale schade, verliezen of verwondingen voortvloeiend uit het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of het vertrouwen op dergelijke informatie of materialen. Sobi kan op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen aan de informatie en materialen op deze website.

Hyperlinks 

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere onafhankelijke website die worden onderhouden door derde partijen over wie Sobi geen controle heeft. De aangeboden koppelingen dienen slechts als dienstverlening aan onze bezoekers en Sobi heeft geen verantwoordelijkheid over de inhoud van dergelijke websites van derde partijen. Koppelingen naar en bezoeken van andere websites via Sobi's website geschiedt daarom op eigen risico.

Copyright

Alle inhoud op deze website (inclusief en zonder beperking tekst, foto's en afbeeldingen) is beschermd met copyright en is het exclusieve eigendom van Sobi of zijn licentiegevers. Informatie en materialen mogen alleen geopend, gekopieerd en gedownload worden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Al het andere gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht of verkoop van, licentie of publicatie van informatie of materialen van deze website, geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logotypes en lay-outobjecten op de website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en het exclusieve eigendom van Sobi, zijn licentiegevers of andere derde partijen. Het is verboden handelsmerken, logotypes of lay-outobjecten in enigerlei vorm te gebruiken, downloaden, kopiëren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om Sobi in staat te stellen informatie over het gebruik van de website door de gebruikers te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker. Sobi gebruikt cookies niet voor andere doeleinden dan die beschreven in de paragraaf Gebruik van cookies. Meer lezen over ons gebruik van cookies op deze website.


De Gebruiker (de persoon die besluit deel te nemen aan de Hello Photo wedstrijd en die de foto oplaadt) bevestigt en certifieert zijn/haar recht om foto's te uploaden.

Door foto's op te laden om deel te nemen aan de Hello Photo wedstrijd op de Hello Haemophilia webpagina (de 'Foto('s)'), bevestigt en certifieert de Gebruiker dat hij/zij de eigendomsrechten van deze Foto('s) heeft, of voldoende licenties of andere rechten heeft om deze Foto('s) in te dienen voor de Hello Photo wedstrijd, en om Sobi de rechten toe te kennen deze Foto('s) te gebruiken zoals hieronder gespecifieerd.

Als een Foto('s) persoonlijke informatie bevat van een andere individu dan de Gebruiker (bijvoorbeeld indien een andere persoon gefotografeerd werd en identificeerbaar is), bevestigt en certifieert de Gebruiker dat hij/zij een gevalideerde en vrijwillige toestemming heeft van die andere persoon opdat Sobi zijn/haar persoonlijke data kan verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacy Policy voor deze website, en in de toestemming gegeven door de Gebruiker bij het opladen van de Foto('s).

Sobi heeft het herroepelijke recht om de opgeladen foto's te gebruiken

Sobi heeft hierbij het niet-exclusieve, royalty- en compensatievrije recht, om de opgeladen Foto('s) te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, wereldwijd, voor een periode tot twee jaar nadat de Hallo Photo wedstrijd werd beëindigd, en dit in eender welke media (internet, Sobi webpagina's, presentaties, publicaties en geprint materiaal), voor volgende doeleinden:

     (i) Om de Hello Photo wedstrijd uit te voeren


De Gebruiker heeft op elk moment het recht om zijn/haar toestemming voor het gebruik van de Foto('s) die hij/zij opgeladen heeft om deel te nemen aan de Hallo Photo wedstrijd terug te trekken. In dat geval zal Sobi stoppen met het gebruik van de Foto('s) en de Foto('s) verwijderen. Om de toestemming terug te trekken, mag de Gebruiker Sobi contacteren op hellophoto@sobi.com.

De winnaar in elke leeftijdscategorie krijgt een symbolische prijs.

In elke leeftijdscategorie wordt een winnaar gekozen. De winnaar in elke categorie zal een symbolische prijs toegekend worden.

Wissen van Foto('s).

Opgeladen Foto's zullen door Sobi gewist worden, ten laatste 2 jaar na het beëindigen van de Hello Photo wedstrijd, of eerder indien de Gebruiker (of een andere persoon op de Foto('s)) dat wenst en zijn toestemming voor het gebruik van de Foto('s) door Sobi terugtrekt. Voor meer informatie over Sobi's gebruik van persoonlijke informatie en je rechten met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke data door Sobi (inclusief je recht om je toestemming terug te trekken), verwijzen we naar de Privacy Policy van deze website of kan je ons contacteren per mail op privacy@sobi.com.

Gebruik van je email adres

Bij deelname aan de wedstrijd wordt gevraagd om een geldig emailadres in te voeren.

Dit emailadres zal enkel worden gebruikt om:

  • de winnaars te contacteren
  • de deelnemers op de hoogte te houden van het verdere verloop van de wedstrijd (bijvoorbeeld: bij bekendmaking van de datum van de winnaarsceremonie, in geval van vroegtijdige stopzetting of verlenging van de wedstrijd, of problemen met het live brengen van je foto)
  • de deelnemers op de hoogte te brengen in geval er wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden van de wedstrijd zouden zijn

Na beëindiging van deze wedstrijd en de winnaarsceremonie, worden de email-adressen verwijderd.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is ontwikkeld door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (hierna te noemen 'Sobi'). Sobi biedt deze website, inclusief de informatie en materialen die op deze site beschikbaar zijn, aan onderhevig aan acceptatie van de gebruiksvoorwaarden door jou, de gebruiker. Door deze website te openen, geef je aan dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Disclaimer

De informatie en materialen op deze website worden slechts voor algemene informatie verstrekt. Alle medische informatie dient alleen voor informatieve doeleinden en is geen vervanging van advies dat gegeven wordt door een arts of andere medische professionals. Hoewel Sobi redelijke pogingen doet om te zorgen dat de informatie en materialen op deze website nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, doet Sobi geen voorstellingen of garanties (uitdrukkelijk of impliciet) over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Je accepteert en gaat akkoord met het feit dat je volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor je gebruik van deze website. In de volledige mate waarin toegestaan door toepasbare wetgeving, doet Sobi uitdrukkelijk afstand van iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere speciale schade, verliezen of verwondingen voortvloeiend uit het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of het vertrouwen op dergelijke informatie of materialen. Sobi kan op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen aan de informatie en materialen op deze website.

Hyperlinks 

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere onafhankelijke website die worden onderhouden door derde partijen over wie Sobi geen controle heeft. De aangeboden koppelingen dienen slechts als dienstverlening aan onze bezoekers en Sobi heeft geen verantwoordelijkheid over de inhoud van dergelijke websites van derde partijen. Koppelingen naar en bezoeken van andere websites via Sobi's website geschiedt daarom op eigen risico.

Copyright

Alle inhoud op deze website (inclusief en zonder beperking tekst, foto's en afbeeldingen) is beschermd met copyright en is het exclusieve eigendom van Sobi of zijn licentiegevers. Informatie en materialen mogen alleen geopend, gekopieerd en gedownload worden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Al het andere gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht of verkoop van, licentie of publicatie van informatie of materialen van deze website, geheel of gedeeltelijk, is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logotypes en lay-outobjecten op de website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en het exclusieve eigendom van Sobi, zijn licentiegevers of andere derde partijen. Het is verboden handelsmerken, logotypes of lay-outobjecten in enigerlei vorm te gebruiken, downloaden, kopiëren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om Sobi in staat te stellen informatie over het gebruik van de website door de gebruikers te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker. Sobi gebruikt cookies niet voor andere doeleinden dan die beschreven in de paragraaf Gebruik van cookies. Meer lezen over ons gebruik van cookies op deze website.


De Gebruiker (de persoon die besluit deel te nemen aan de Hello Photo wedstrijd en die de foto oplaadt) bevestigt en certifieert zijn/haar recht om foto's te uploaden.

Door foto's op te laden om deel te nemen aan de Hello Photo wedstrijd op de Hello Haemophilia webpagina (de 'Foto('s)'), bevestigt en certifieert de Gebruiker dat hij/zij de eigendomsrechten van deze Foto('s) heeft, of voldoende licenties of andere rechten heeft om deze Foto('s) in te dienen voor de Hello Photo wedstrijd, en om Sobi de rechten toe te kennen deze Foto('s) te gebruiken zoals hieronder gespecifieerd.

Als een Foto('s) persoonlijke informatie bevat van een andere individu dan de Gebruiker (bijvoorbeeld indien een andere persoon gefotografeerd werd en identificeerbaar is), bevestigt en certifieert de Gebruiker dat hij/zij een gevalideerde en vrijwillige toestemming heeft van die andere persoon opdat Sobi zijn/haar persoonlijke data kan verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacy Policy voor deze website, en in de toestemming gegeven door de Gebruiker bij het opladen van de Foto('s).

Sobi heeft het herroepelijke recht om de opgeladen foto's te gebruiken

Sobi heeft hierbij het niet-exclusieve, royalty- en compensatievrije recht, om de opgeladen Foto('s) te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, wereldwijd, voor een periode tot twee jaar nadat de Hallo Photo wedstrijd werd beëindigd, en dit in eender welke media (internet, Sobi webpagina's, presentaties, publicaties en geprint materiaal), voor volgende doeleinden:

     (i) Om de Hello Photo wedstrijd uit te voeren


De Gebruiker heeft op elk moment het recht om zijn/haar toestemming voor het gebruik van de Foto('s) die hij/zij opgeladen heeft om deel te nemen aan de Hallo Photo wedstrijd terug te trekken. In dat geval zal Sobi stoppen met het gebruik van de Foto('s) en de Foto('s) verwijderen. Om de toestemming terug te trekken, mag de Gebruiker Sobi contacteren op hellophoto@sobi.com.

De winnaar in elke leeftijdscategorie krijgt een symbolische prijs.

In elke leeftijdscategorie wordt een winnaar gekozen. De winnaar in elke categorie zal een symbolische prijs toegekend worden.

Wissen van Foto('s).

Opgeladen Foto's zullen door Sobi gewist worden, ten laatste 2 jaar na het beëindigen van de Hello Photo wedstrijd, of eerder indien de Gebruiker (of een andere persoon op de Foto('s)) dat wenst en zijn toestemming voor het gebruik van de Foto('s) door Sobi terugtrekt. Voor meer informatie over Sobi's gebruik van persoonlijke informatie en je rechten met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke data door Sobi (inclusief je recht om je toestemming terug te trekken), verwijzen we naar de Privacy Policy van deze website of kan je ons contacteren per mail op privacy@sobi.com.

Gebruik van je email adres

Bij deelname aan de wedstrijd wordt gevraagd om een geldig emailadres in te voeren.

Dit emailadres zal enkel worden gebruikt om:

  • de winnaars te contacteren
  • de deelnemers op de hoogte te houden van het verdere verloop van de wedstrijd (bijvoorbeeld: bij bekendmaking van de datum van de winnaarsceremonie, in geval van vroegtijdige stopzetting of verlenging van de wedstrijd, of problemen met het live brengen van je foto)
  • de deelnemers op de hoogte te brengen in geval er wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden van de wedstrijd zouden zijn

Na beëindiging van deze wedstrijd en de winnaarsceremonie, worden de email-adressen verwijderd.